Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest to instytucja państwowa, która stoi na straży bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji urządzeń techniczno-budowlanych. Ustawa z dnia 20.12.2000 o dozorze technicznym dokładnie reguluje, na jakim sprzęcie i w jakich warunkach należy pracować podczas przeprowadzania chociażby prac budowlanych. Operatorzy większości tego typu maszyn, muszą posiadać stosowne uprawnienia, które wydaje urząd dozoru technicznego.

Jednak w przypadku wózków widłowych i podestów ruchomych, należy posiadać uprawnienia UTB (Urządzeń Transportu Bliskiego) i zdać egzamin w UTD.

Szkolenia UDT odbędziesz w prywatnych firmach, ale egzamin jest państwowy

Obecnie wiele firm czy wypożyczalnie, które trudnią się dystrybucją sprzętu budowlanego prowadzi kursy i szkolenia UDT. Oczywiście kurs kończy się egzaminem, który bezpośrednio przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.

Zdecydowana większość ośrodków trudniących się szkoleniem UDT przeprowadza instruktarz w oparciu o zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Większość kursantów właśnie na wspomnianych warsztatach ma możliwość zapoznania się z konkretnymi maszynami takimi jak wózki widłowe czy wszelkiego typu podnośniki. Szkolenia UDT składają się z kilku zasadniczych części:

  • Znajomość przepisów BHP. Jest to ważny element całego szkolenia UDT. Kursanci, poza wiedzą ogólną, którą posiądą na zajęciach UDT z zakresu przepisów BHP, wzbogacą się o znajomość szczegółowych przepisów bezpieczeństwa dotyczących konkretnych maszyn takich jak podnośniki, podesty czy wózki widłowe.
  • Zajęcia teoretyczne z UDT. Kursanci mają możliwość dokładnego zapoznania się ze wszelkimi pojęciami, teorią i przepisami UDT. Zdecydowana większość tego typu elementów znajduje się później na wspomnianym egzaminie państwowym z wiedzy UTB i UDT, którą trzeba zaliczyć.
  • Zajęcia praktyczne UDT. Tutaj kursanci dokładnie zapoznają się z warunkami pracy oraz dogłębnie poznają strukturę i charakter maszyny budowlanej, którą będą obsługiwać. Zajęcia praktyczne, to nie tylko sama obsługa wózków widłowych czy podnośników ruchomych, to także zapoznanie się z ich możliwościami i samymi realiami pracy, które dana maszyna podejmuje.
  • Test wewnętrzny UTB. Nie każdy ośrodek szkolenia UTB przeprowadza testy wewnętrzne. Jednak, jako dodatkowa i niezobowiązująca forma sprawdzenia swojej wiedzy, jest bardzo często chwalona przez kursantów. Mogą oni zetknąć się z charakterem i uwarunkowaniami samego egzaminu UTB do UDT.

Egzamin, który zdaje się przed państwową komisją zezwala później na uzyskanie konkretnych uprawnień przypisanych do określonej maszyny budowlanej. UTB zezwala na prowadzenie lub obsługę między innymi: podestów ruchomych, wózków widłowych, wyciągów towarowych czy układnic magazynowych.

Obsługa sprzętu budowlanego dzięki uprawnieniom UDT

Obecnie na rynku jest ogromny popyt na wykfalifikowanych pracowników z dodatkowymi uprawnieniami do usługi sprzętu budowlanego. Szkolenia UDT uprawniają do między innymi obsługi podestów czy podnośników ruchomych. UDT reguluje także przepisy dotyczące obsługi wózków widłowych – obecnie najpopularniejszego sprzętu maszynowego. Dosyć istotnym elementem samego kursu jest wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Otrzymają je Państwo od Urzędu Dozoru Technicznego. Jest ono ważne jedynie na terenie Polski. Natomiast te wydane w innym państwie UE są uznawane przez UDT. Całość przepisów reguluje ustawa (Dz. U nr 68 poz. 579).

Także na wynajętą maszynę potrzebne jest uprawnienie UDT

Zdarza się, iż wynajmujemy podnośnik lub wózek widłowy i pracujemy używając go na własnym podwórku lub placu. Nawet na takich warunkach praca na tego typu sprzęcie budowlanym musi opierać się o posiadanie uprawnień UDT. Zdarzają się sytuacje, że różnego rodzaju instytucje karzą nieświadomych często użytkowników maszyn surowymi mandatami za obsługiwanie sprzętu bez stosownych uprawnień UDT.

Aby uniknąć tego typu sytuacji warto jest skończyć kurs UDT. Czasami nawet okazjonalne korzystanie z części maszyn budowlanych bez uprawnień UDT, może skończyć się nałożeniem dotkliwej kary.