SONY DSC

Zgodnie z ustawą z dnia 20.12.2000 roku o dozorze technicznym wszystkie osoby które chcą pracować na urządzeniach transportowych podlegających pod UDT powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do ich obsługi.

Dlatego aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów nasza firma prowadzi szkolenia w kategorii:

 • Szkolenie na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO (ładowarki teleskopowe – Manitou)
 • Szkolenie na wózki widłowe kat. II WJO
 • Szkolenia na podesty ruchome przejezdne – kat. 1P
  • wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
  • przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach)
  • samojezdne (podnośniki montowane na samochodach)
 • Żurawie przenośne – IIŻ.
 • suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w
  tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W – Kategoria II S,
 • suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S – Kategoria I S

Wymagane dokumenty to: kopia badań do pracy na wysokości, dowód osobisty oraz prawidłowo wypełniony wniosek.

SalaZakres szkoleń:

 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT
 • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn
 • zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym
 • wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności
 • szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego

Terminy szkoleń ustalamy 2-3 razy w miesiącu bądź indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Szkolenie prowadzimy we własnej sali szkoleniowej lub we wskazanym miejscu przez zleceniodawcę.

Pliki do pobrania:
formularz UDT, formularz zgłoszeniowy

 [/fusion_text][/fullwidth]