Szkolenie z zakresu obsługi żurawi przenośnych ma na celu przygotowanie kursantów do samodzielnej obsługi tych urządzeń podlegających organowi dozoru technicznego. Kurs na żurawie „HDS” przygotowuje słuchaczy do pracy na stanowisku operatora tych urządzeń.

Podczas kursu na żurawie „HDS” uczestnicy mają możliwość:

 • zuraw_hdszapoznania się z budową żurawi przenośnych oraz ich rodzajami,
 • zapoznania się wymaganiami UDT w zakresie znajomości tych urządzeń,
 • poznania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgłębienia przepisów przeciwpożarowych,
 • skonfrontowania swojej wiedzy o obowiązkach operatora żurawia od początku dnia pracy po jego zakończenie.

Uprawnienia na żurawie wydawane są bezterminowo i są honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Pozytywnie zdany egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego ostatecznie potwierdza prawo do operowania żurawiem.

Niezawodne przygotowanie do kursu na żurawie „HDS” w Białymstoku

Żurawie przenośne, zwane potocznie HDS, montowane są na samochodzie ciężarowym w celu załadunku i rozładunku towaru. Aby przygotować się do obsługi tego sprzętu warto:

 • przejść kurs na żurawie przygotowany i prowadzony przez specjalistów w tej dziedzinie,
 • zdać egzamin po kursie na żurawie przenośne HDS,
 • zdobyć uprawnienia na żurawie, a w perspektywie zwiększyć szanse na rozwój zawodowy,
 • zdobyte uprawnienia na HDS wykorzystać w pracy w Polsce lub za granicą.

Po ukończeniu szkolenia nabędziecie Państwo możliwość korzystania z uprawnień na żurawie, bez ograniczeń odnośnie typu lub marki. Jest to bardzo przydatne w branży obsługi HDS, którą współtworzy wielu producentów żurawi. Uzyskując uprawnienia na HDS bez trudu poradzicie Państwo z obsługą dowolnego żurawia przenośnego.

Uprawnienia na żurawie „HDS” przepustką do rynku pracy

Nasze kursy na żurawie „HDS” przygotowują do zdania egzaminu w teorii i praktyce. Od zapisania się na kurs po zdobycie uprawnień na żurawie, przejdziecie Państwo trzy etapy:

 • część teoretyczna kursu na żurawie,
 • część praktyczna kursu na żurawie,
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru technicznego, zakończony uzyskaniem uprawnień na żurawie HDS.

Każdy z tych etapów jest niezbędny, przygotowujemy Państwa zatem na najwyższym poziomie, aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały pozytywnie zdanym egzaminem i zdobyciem uprawnień na HDS. Naszą niezawodność i odpowiedzialność doceniło już wielu kursantów, którzy z powodzeniem wykorzystują zdobyte umiejętności w swoim rozwoju zawodowym. Możecie Państwo dołączyć do tego grona, zdając się na profesjonalizm firmy Herakles. Państwa oczekiwania są dla nas priorytetem.