Grupy urządzeń dźwigowo-transportowych, które służą do przenoszenia materiałów w pionie i poziomie noszą nazwę suwnic. Aby zdobyć uprawnienia operatora należy skończyć kurs na suwnice i zdać pomyślnie egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.suwnice

Uprawnienia na suwnice

Kursy na suwnice niezbędne są pracownikom realizującym transport z wykorzystaniem suwnic. Kurs składa się standardowo z części teoretycznej i praktycznej, które uzupełniają się wzajemnie. W firmie Herakles Białystok oferujemy:

 • profesjonalnie przygotowany kurs na suwnice,
 • kurs na suwnice dostosowany do Państwa dyspozycyjności,
 • zdobycie uprawnień na suwnice dzięki nabytej wiedzy i godzinom praktycznym,
 • uprawnienia na suwnice wielorakiego zastosowania.

Świadomi oczekiwań Państwa potencjalnych pracodawców wzbogacamy gamę kursów i szkoleń, a zakresu suwnic na dzień dzisiejszy proponujemy:

 • szkolenia na suwnice hakowe kategorii IIS ogólnego przeznaczenia; sterowanie suwnicami odbywa się z poziomu roboczego,
  • sterowane bezprzewodowo,
  • wciągniki i wciągarki według kategorii IIW
 • szkolenia na suwnice sterowane z kabiny kategoria IS
  • suwnice według kategorii IIS
  • wciągniki i wciągarki wg kategorii IW.

Herakles zaprasza na specjalistyczny kurs

Po kursie na suwnice uczestnicy mają wiedzę na temat budowy urządzenia i jego obsługi, znają także zasadnicze przepisy BHP w tej dziedzinie oraz przepisy dozoru technicznego.