Podział wózków widłowych najprościej przedstawić można następująco: ze względu na napęd bądź ze względu na funkcje. Każdy przedsiębiorca, który stoi przed zadaniem zakupu wózka widłowego powinien poznać przynajmniej najważniejsze informacje odnośnie tego, czym się charakteryzuje konkretny wózek widłowy, ponieważ na tej podstawie będzie mógł dobrać najodpowiedniejszy dla swojej firmy rodzaj maszyny. Poniżej więc mała „ściąga” dla przyszłych nabywców wózków widłowych.

Podział wózków widłowych ze względu na napęd

 • Wózki widłowe spalinowe: są poruszane za pomocą oleju spalinowego, jak i za pomocą napędu gazowego LPG. Z uwagi na emitowanie przez nie spalin powinno się ich używać na otwartych przestrzeniach. Każdy taki wózek powinien posiadać filtr ograniczający wytwarzanie spalin, jeśli natomiast chce się go używać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Wózki widłowe gazowe to z pewnością ekonomiczny wybór. W przypadku jak do wózków spalinowych, poleca się je używać na otwartych przestrzeniach. Powinny również być wyposażone w specjalne filtry.
 • Elektryczne wózki widłowe zwane także akumulatorowymi przeznaczone są do zamkniętych przestrzeni, gdyż posiadają wszystkie normy bezpieczeństwa. Sprawdzają się na małych przestrzeniach, gdyż mają świetną ładowność.

Podział wózków widłowych ze względu na funkcje

 • Wózki widłowe boczne zwane także wózkami bocznego załadunku sprawdzają się tam, gdzie konieczne jest przewożenie towarów długich i określanych jako „niewygodne”
 • Wózki widłowe terenowe wykorzystuje się najczęściej na placach budowy, lub w tych miejscach, gdzie towar należy przewieźć do niedostępnych zakamarków.
 • Wózki widłowe podnośnikowe zwane teleskopowymi wyróżniają się dalekim zasięgiem w górę i w przód, a także możliwością podnoszenia masywnych ładunków bez konieczności ich dzielenia.
 • Systemowe wózki widłowe mają nowoczesne parametry, które pozwalają na wykorzystanie ich w praktycznie każdym pomieszczeniu składowym.
 • Wózki widłowe wysokiego składowania dają operatorowi wiele możliwości manewrowania z uwagi na to, iż mają maszt wysuwany do przodu.
 • Wózki widłowe skrętne nadają się do użycia w ciasnych i krętych korytarzach, gdyż ich maszt obraca się w ten sposób, że łatwo umieścić załadunek w docelowym miejscu
 • Wózki widłowe wielokierunkowe są doskonałe do krętych, wąskich korytarzy z uwagi na niezależny kierunek kółek przednich oraz tylnych. Poza tym, mają też wysuwany maszt, który może zastąpić suwnice.
 • Podwieszane wózki widłowe pozwalają na transportowanie ich razem z ładunkiem, poprzez podczepienie do ciężarówki. Mają małe gabaryty i dużą manewrowość.
 • Kontenerowe wózki widłowe to widlaki o wysokiej ładowności. Najbardziej przydatne są w stoczniach oraz w portach przeładunkowych przy przenoszeniu i składowaniu kontenerów.
 • Anty wybuchowe wózki widłowe dzięki swojemu specjalnemu wyposażeniu i zabezpieczeniu przed możliwością wystąpienia wybuchu nadają się świetnie wszędzie tam, gdzie odbywa się załadunek i transport substancji zagrożonych wybuchem.